Efor Yönetim Kurumsal Kalite & Entegre Hizmetleri

Efor Yönetim Kurumsal Kalite & Entegre Hizmetleri

2012 yılından günümüze İstanbul Merkez olmak üzere, Türkiye'nin 7 bölgesine de ulaşmayı hedeflediğimiz hizmet ağımızla faaliyet alanımız olan; fabrika, tesis, üretim, lojistik depoları ile büyük antrepolara beyaz yaka ve mavi yaka, tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere personel temini, bordrolama, temizlik hizmetleri, yükleme boşaltma ve günlük yevmiyeci personel temini konusunda faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Katma Değerimiz

 • İnsan Kaynağı seçme ve yerleştirme yükünü
 • Kuruma işgücünden dolayı getirdiği organizasyonel ve idari yükleri
 • İş elbisesi ve iş emniyeti ekipmanları alım ve takip organizasyonunu
 • Personel servis ve yemek organizasyonları
 • Personel dosyası veya takibi gibi sorumlulukların
 • Yasal yükümlülüklerin devri ile bu konudaki iş gücü maliyetinin ortadan kalkmasını sağlar.

Destek ve Faydalarımız

 • Operasyonel verimlilik, yani firmaların ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması.
 • İş maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kaybının önlenmesi.
 • Dışarıdan iş bölümünü üstlenmiş kurumlar, kendi uzmanlık alanındaki profesyonel bakış açıları nedeniyle, destek verdikleri firmanın iş yoğunluğu nedeniyle göremedikleri ya da ilgilenemedikleri alanlara zaman kaybetmeden müdahale edebilirler ve ileride çıkabilecek sorunları önleyerek iş etkinliğini maksimuma çıkarabilirler.
 • İnsan kaynakları, AR-GE, lojistik, bilişim altyapısı vb. gibi firmanın üstlendiği bir çok alanda etkin yönetim.
 • İş yoğunluğunun azalması ile oluşan personel memnuniyeti ve firma müşterileriyle daha yoğun ilgilenebilme, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin de artması.
 • Süreçlerin kalitesini artırmak.
 • Şirketin sahip olmadığı olanakları dışarıdan sağlayarak kullanabilmek, tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebilmek.